De stand wordt pas bekend wanneer de eerste etappe is gefinished.